Organisatie

Netwerk Operatie Steenbreek / Lekker in je tuin

Netwerkorganisatie
beschrijving

Het is duidelijk dat het klimaat verandert en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te laten zijn en blijven. Als we niets doen krijgen we in de toekomst steeds meer last van droogte, hitte en wateroverlast door hevige regenval.

In Amersfoort hebben groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en het waterschap hun krachten gebundeld in een netwerk ‘Operatie Steenbreek Amersfoort’, om samen zo veel mogelijk stenen in Amersfoortse tuinen te vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

Met het platform ‘Lekker in je Tuin’ willen we groen op daken, gevels en balkons en in tuinen in Amersfoort stimuleren. Op dit platform kun je informatie vinden, aanvragen en kennis en ervaringen uitwisselen over het onderwerp en hoe je zelf aan de slag kunt gaan.

In verschillende wijken zijn voorbeeldtuinen aangelegd. In maart werd de wadi in de klimaatbestendige tuin in Hoogland ingeplant en MaxTV kwam het filmen! In de eerste minuten van Hallo Nederland zien we de werkzaamheden in de tuin en tuinontwerper Max Griebling aan het woord. Bekijk via deze link het filmpje.  

Meer weten over klimaatverandering in Amersfoort en hoe we hierin samenwerken met gemeente, bewonersinitiatieven en het waterschap? Klik hier voor een informatief filmpje over klimaatbestendig Amersfoort op youtube.

We willen inwoners van Amersfoort op een actieve manier bewust maken van de belangen van meer groen in de eigen omgeving. Het draait er vooral om het zo makkelijk mogelijk te maken om informatie te vinden over hoe je zelf aan de slag kunt gaan of bij wie je terecht kunt met vragen en aanbod. Inspirerende voorbeelden van makkelijke te onderhouden tuinen, starterspakketten en lokaal aanbod is te vinden op www.lekkerinjetuin.nl.

Operatie Steenbreek Amersfoort is een groeiend netwerk waar iedereen zich bij aan kan sluiten. De deelnemers aan dit netwerk zijn onder andere:

  • Groen&Bloei afdeling Amersfoort
  • IVN afdeling Amersfoort
  • Vogelbescherming Nederland
  • 033GROEN
  • Duurzaam Amersfoort Zuid
  • Duurzaam Soesterkwartier
  • Gemeente Amersfoort 
  • Waterschap Valei en Veluwe

Ook meedoen met het steenbreek netwerk of een keer kennismaken en uitwisselen?

Wil je een ambassadeur om advies vragen, een bijdrage leveren als vrijwilliger of heb je een ander goed idee, neem dan contact op via info@lekkerinjetuin.nl.

 

Contactpersonen van Netwerk Operatie Steenbreek / Lekker in je tuin

Marieke van der Zeijden

Ik wil deelnemen