Koor On-Y-Chante

onderneming
Zangkoren

On-Y-Chante heeft ongeveer 25 leden en zingt op een goed amateurniveau. We zijn altijd op zoek naar nieuwe muzikale uitdagingen. Naast het instuderen van nieuwe stukken die wat meer vergen, is het uitdiepen van het basisrepertoire belangrijk. We verwachten dat koorleden thuis muziek studeren met behulp van bladmuziek en geluidsbestanden. Een keer per jaar verzorgt On-Y-Chante een groot optreden. Daarnaast doen we mee aan inloopconcerten van Scholen in de Kunst en aan Gluren bij de buren.

Wie

Volwassenen
Senioren

Meer informatie

Contact

Gerard Smakman
Contactpersoon

Neem contact op met Gerard:

7