Ontmoetingscentrum De Herberg

non-profit organisatie
Samenkomst
Bijeenkomsten
Activiteitencentrum

Ontmoetingscentrum De Herberg, een gastvrije plek midden in Nieuwland. Wij richten ons op alle wijkbewoners, die behoefte hebben aan zo'n gastvrije plek.

We bieden hen gastvrijheid en nodigen hen uit om onder ons dak:

  • anderen te ontmoeten; en samen een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken;
  • gastvrij en met een luisterend oor te worden ontvangen en gestimuleerd te worden om zelf gastvrijheid uit te dragen of aandacht te geven aan anderen;
  • te participeren in activiteiten en– al dan niet met onze begeleiding – activiteiten te organiseren om jezelf te ontplooien en je capaciteiten voor de buurt in te zetten.
  • Doel van de dagelijkse inloop is het welbevinden in de wijk te vergroten en de wijkbewoners in hun kracht te zetten en hun zelfstandigheid te vergroten.
  • De gasten vergroten hun sociale netwerk; vrijwilligers evenzo en bovendien ervaren zij dat zij wat betekenen voor anderen.

Waar

Watersteeg 85 Amersfoort

Contact

Carolien van Middelaar
Contactpersoon

Neem contact op met Carolien:

-6