Obs De Border

non-profit organisatie
Basisscholen
Educatie
Lessen

Samen met onze partner Ska Kinderopvang vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC) waar opvang en onderwijs van 0 tot en met 13 jaar wordt geboden. Dit bieden wij aan in een doorgaande lijn, zodat de overgang tussen leren en spelen heel natuurlijk is en klein blijft.

Wat inhoud betreft richten we ons binnen het onderwijs naast een gedegen basis ten aanzien van de vakken 'Taal', 'Lezen' en 'Rekenen' op talentontwikkeling waarbij we met behulp van spelend, onderzoekend en ontdekkend leren de kwaliteiten van kinderen verder willen vergroten.

Ook zijn er diverse activiteiten die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling; goed burgerschap en sociale integratie van kinderen in de maatschappij vinden wij belangrijk. Wij zijn dan ook een 'School in de Wereld'; Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren.

Wie

Kinderen

Waar

Watersteeg 87 Amersfoort

Contact

Erwin Hiddingh
Contactpersoon

Neem contact op met Erwin:

10