Wijkplan Nieuwland 2020-2021

Welzijn
Meedoen

De inwoners van Nieuwland willen een fijne buurt waar mensen prettig wonen en samenleven. Een buurt waar je je thuis voelt en waar mensen omzien naar elkaar. En waar iedereen op zijn of haar manier kan meedoen en iets kan betekenen door zich actief voor de buurt in te zetten. Daarover gaat dit wijkplan.

Dit plan is geschreven voor en door Nieuwlanders. Het plan beschrijft de belangrijkste punten waar wijkbewoners behoefte aan hebben. We kijken hierbij naar welzijn èn gezondheid. Nieuwland doet namelijk mee met De Gezonde Wijk-aanpak van GGD en gemeente Amersfoort. Ideeën voor het plan kwamen van zowel inwoners, professionals als vrijwilligers die in Nieuwland werken. Bijvoorbeeld van: bewonersstichtingen, buurtbestuur, De Herberg, De Wijkboerderij, Beytna, buurtsportcoach, consultatiebureau, huisartsen, jongerenwerker, winkeliers, wijkagent, wijkmanager, sociaal wijkteam en wijkverpleging.

Mensen die wonen/werken in Nieuwland worden van harte uitgenodigd om plannen te maken en uit te voeren. We gebruiken het wijkplan ook om aanvragen van de subsidie Projecten#Indebuurt te toetsen. Kijk voor cijfers en meer informatie over de wijken op: www.indebuurt033.nl/in-de-wijk

Contact

Afke van der Zwaard
Contactpersoon

Neem contact op met Afke:

-5