Activiteit

Inloopbijeenkomst over de aanleg van twee openbare ontmoetingsplekken

woensdag 5 februari 2020   |   17:30 - 19:30 uur   |   Wijkboerderij Nieuwland

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Amersfoort met jongeren, jongerenwerk, handhaving en politie in Nieuwland gesproken over het inrichten van twee openbare ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. Hiermee wil de gemeente gehoor geven aan de vraag van de jongeren om een eigen plek in hun wijk.

Twee locaties

Het is de bedoeling om voor beide ontmoetingsplaatsen een overkapping met eenvoudige zitgelegenheid in te passen in de huidige omgeving. Mede op basis van de inbreng van de jongeren zijn de volgende twee locaties aangewezen:

1. Het eerste eiland in het water tussen Bever, Lage Boog en Sijsjespeergaarde
2. Een deel van het sportpark ASC Nieuwland ter hoogte van het calisthenics-toestel bij de kruising Laan van Duurzaamheid/Oude Zevenhuizerstraat; deze locatie is tevens bedoeld als voorziening voor sporters en toeschouwers

Inloopbijeenkomst

Graag laten wij je op woensdag 5 februari het conceptplan voor beide ontmoetingsplaatsen zien. Professionals die actief zijn in de wijk vertellen je graag meer over de keuzes die zij daarin samen hebben gemaakt. Uiteraard krijg je volop ruimte om mondeling of schriftelijk je reactie te geven en je vragen te stellen. Tussen 17.30 uur en 19.30 uur kun je binnenlopen op het moment dat jou schikt.

Vervolg

De bijeenkomst is vooral bedoeld om je te informeren. Waar mogelijk zullen wij je reactie verwerken in het definitieve plan voor beide locaties. Wij proberen om je uiterlijk eind maart 2020 persoonlijk te voorzien van onze reactie op je vragen en aandachtspunten. Met het oog op uw privacy doen wij dit alleen als wij tijdens de inloopbijeenkomst jouw contactgegevens mogen noteren. Die worden enkel bewaard en gebruikt gedurende de looptijd van het project. Daarna, of zoveel eerder als jij wilt, zullen wij jouw gegevens vernietigen.    

Het plan gebruiken wij als basis voor het aanvragen van de wettelijk benodigde omgevingsvergunning. Informatie over deze procedure en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze vind je op de webite van de gemeente Amerfoort.   

Het streven is om beide ontmoetingsplaatsen in de tweede helft van 2020 te realiseren.

kosten gratis
Thema's: Openbare ruimte
datum wo 5 februari 2020